صفحهجایگاهاندازههزینه دو هفته (تومان)هزینه یک ماه (تومان)
صفحه اصلیزیر اسلایدر اصلی۱۵۰ * ۱۲۰۰۵۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
صفحه اصلیسایدبار۲۵۰ * ۳۰۰۴۵۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
صفحات داخلیسایدبار۲۵۰ * ۳۰۰۳۵۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
صفحات داخلیابتدای مقالات۱۵۰ * ۷۷۰۴۵۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
صفحات داخلیانتهای مقالات۱۵۰ * ۷۷۰۳۵۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰

 

 

دکمه بازگشت به بالا