صفحه جایگاه اندازه هزینه دو هفته (تومان) هزینه یک ماه (تومان)
صفحه اصلی زیر اسلایدر اصلی ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
صفحه اصلی سایدبار ۲۵۰ * ۳۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
صفحات داخلی سایدبار ۲۵۰ * ۳۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
صفحات داخلی ابتدای مقالات ۱۵۰ * ۷۷۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
صفحات داخلی انتهای مقالات ۱۵۰ * ۷۷۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

 

 

دکمه بازگشت به بالا