فرهنگی و هنریمیراث و گردشگری

ابلاغ استاندار گلستان از ثبت دولتی ۷ اثر از میراث ناملموس

بر اساس ماده 1 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 و مواد 11 و 12 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب 1382. در سال 1384 و مواد 2 و 3 آئین نامه اجرایی هیات وزیران و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی فوق الذکر، میراث فرهنگی ناملموس با عنوان “مهارت های طبخ غذای سنتی کمجدان شاهکوه” شماره 2245، “آیین سنتی” خیر 2246 نورگیر قوم قزلباش. 2427، «کتولی موزیک» پ.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا