کار آفرینی و استارتاپ

اشتغال جوانان تنها با مهارت آموزی در محیط کار واقعی میسر می شود

به نقل از پرتونیوز، امروزه یکی‌از نیازهای اصلی بازار شغل به ویژه با تخصصی شدن مشاغل و کسب و امور پرسنل حرفه‌ای، کارشناس و یادگرفتن چشم میباشد. می بایست اظهار‌کرد در دنیای امروز اشخاصی که در فن های پرتقاضا در بازار عمل دارنده مهارت کافی و مایحتاج می باشند کمتر از دیگر افراد در معرض بیکاری قرار دارا هستند و بالعکس عده ای که فاقد هرنوع مهارتی می‌باشند به جهت محصور بودن مجال های شغلی در قسمت های اداری و دولتی ولو با داشتن مدارک دانشگاهی زمان چندانی برای ورود به بازار شغل پیدا نمیکنند.

با یقین این خلاء با کسب مهارت های موردنیاز بازار عمل لبریز می‌شود و این شانس را به اشخاص برای یافتن کار و حتی درپی کارآفرین شدن میدهد.

از سویی کارخانه ها و مرکزها فراگیری مهارتی نصیب دولتی هم از نگاه اعتبارات و هم تجهیزات با تنگناها و محدودیت های متعددی روبرو می باشند و نمی توانند کلیه مهارت ها و حرفه های فنی و حرفه‌ای موردنیاز بازار شغل را به مهارت جویان و جویندگان عمل یادگرفتن دهند، از این رو به کارگیری از گنجایش نصیب سری مانند صنعت های و کارخانه های تولیدی برای ارایه فراگیری مهارتی در اطراف حقیقی فعالیت ضروری به حیث می‌رسد که‌این اساسی در سال های اخیر جزو سیاست ها و حق تقدم های سازمان یادگرفتن فنی و ماهر قرار گرفته و قزوین جزو استان های پیشگام و پیشتاز در پیاده سازی و اجرای این مقصود و سیاست بوده میباشد.

طی یک‌سال پیشین ۲۲ راس فراگیری مهارتی جوار کارگاهی در صنعت های و واحدهای تولیدی استان قزوین فعال‌سازی گردیده که مهارت آموزی به جوان ها و جویندگان شغل و همینطور اشخاص مستلزم به ارتقای مهارت را در دور و اطراف حقیقی فعالیت ارایه می نمایند.

مهارت آموزی در فضا حقیقی وواقعی فعالیت و تسهیل در اشتغالزایی جویندگان عمل

عباس یداللهی استاد کالج، کارآفرین و رئیس یکی‌از این مرکز ها فراگیری مهارتی جوار کارگاهی در استان قزوین که در مسئله مهارت های نصیب کشاورزی علم بنیان میباشد در بحث با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: درین راءس آموزشی با تایید صلاحیت و تحت حیث سازمان فنی و ماهر به مهارت جویان در ۱۰ فن متعدد به عنوان مثال ساخت‌و‌ساز، انتشار و تغذیه گل و گیاهان زینتی،رئیس و ایمنی و بهداشت، گیاهان دارویی، ساخت‌و‌ساز نشا و کشت بافت و رویش ماهیان زینتی فراگیری مهارتی ارایه داده می‌گردد.

او بابیان اینکه هزینه عصر های یادگرفتن مهارتی در‌این راءس دربین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان رقم خورده که با اعتنا به مهارتی که اشخاص در فن های دلخواه کسب می نمایند هزینه بالایی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: این راءس یادگرفتن مهارتی جوار کارگاهی در هر ترم یا این که فصل آموزشی در هر فن هشت مهارت جو و به صورت کلی قدرتمند به جذب و ارایه یادگرفتن مهارتی ۸۰ مهارت جو میباشد.

یداللهی اذعان کرد: محیطی که مهارت جویان در آن به فراگیری حرفه های خاطر گردیده سرگرم می‌شوند در مجاورت یک فضا کارگاهی گران قدر گلخانه ای جای دارد و مهارت آموزان می‌توانند یادگرفتن در گوشه و کنار فعالیت حقیقی و واقعی را فرا بگیرند.

مدیریت راءس فراگیری مهارتی جوار کارگاهی نهال گستر رویان آبیک با اشاره به نیاز بازار شغل به نیروهای حرفه‌ای و یادگرفتن چشم و همینطور تاثیر این زمان های آموزشی در توانمندسازی جوان ها و جویندگان فعالیت برای یافتن کار ، خاطرنشان کرد: اشخاص با حضور در دور و بر های حقیقی شغل و یادگیری مهارت های گزینه عشق میتوانند با سهولت بیشتری وارد بازار فعالیت گردیده و صاحب و مالک عمل شوند.

این کارآفرین بیان کرد : امروز برای اشتغالزایی در سوله های تولیدی و واحدهای خدماتی و یا این که صاحب و مالک یک بیزنس شدن برخورداری از مهارت و تخصص کافی یک ضرورت انکارناپذیر میباشد و مرکز ها جوارکارگاهی میتوانند این اساسی را به خیر و خوبی تحقق ببخشند.

او بابیان اینکه به کارگیری از گنجایش قسمت محرمانه برای ارایه فراگیری های مهارتی به جوان ها و جویندگان فعالیت مبادرت مبارکی میباشد که در شیوه نامه سازمان فنی و حرفه‌ای قرار گرفته میباشد،خاطر نشان نمود: این سیاست قادر است به رواج تمدن مهارت در جامعه و رفع نیازهای بازار فعالیت به نیروهای کارشناس و حرفه ای به ویژه در مشاغل و کسب و شغل های علم بنیان به عنوان مثال کشاورزی امروزی یاری دهد.

یداللهی به‌دنبال خواهان اعتنا دولت به بنگاه های اقتصادی که در حوزه مسوولیت اجتماعی پر رنگ ظواهر میشوند شد و اظهار کرد: امداد به دولت برای رواج فرهنگ و تمدن مهارت و تربیت نیروهای حرفه ای و دارای تخصص را در حوزه های کشاورزی علم بنیان یکی مسوولیت های اجتماعی خویش می دانستیم که‌این اساسی با فعال سازی راس آموزشی جوار کارگاهی محقق شد‌ه‌است.

مهارت آموزی در محیط واقعی کار، بسترسازی برای اشتغال جوانان

مهارت آموزی در فضا حقیقی و واقعی عمل راهی کارآمد برای تربیت نیروهای حرفه‌ای

مشاور آموزشی و استاد سوله فراگیری مهارتی جوارگارگاهی فورج البرز نیز در بحث با خبرنگار ایرنا مهارت آموزی در گوشه و کنار حقیقی وواقعی فعالیت را یک کدام از نیازهای مرز و بوم برای تربیت نیروهای حرفه ای ما یحتاج بازار عمل و صنعت های دانست و اعلام‌کرد: با به کارگیری از گنجایش صنعت های و سوله ها می قدرت نصیب متعددی از جوان ها و جویندگان فعالیت را صاحب و مالک مهارت و مهیا ورود به بازار عمل کرد.

یوسف عابدینی با اشاره به فراگیری حرفه تخصصی ساخت قطعات خودرو به نحوه فورجینگ و همینطور پوسته سازی، تراشکاری و در دست گرفتن ابزار ظریف، هیدروماتیک و ایمنی و بهداشت فعالیت درین راءس یادگرفتن مهارتی جوارکارگاهی ، اعلام‌کرد: عصر ها برای کارگر این واحد تولیدی مجانی و برای کسانی که از خارج از گروه عشق و علاقه مند به یادگیری مهارت های حافظه گردیده می‌باشند با ۵۰ درصد تخفیف اجرا مي شود.

او خاطر نشان کرد: این راس یادگرفتن مهارتی جوارکارگاهی در هر ترم یا این که عصر آموزشی گنجایش فراگیری مهارت به ۳۰ نفر را دارااست.

این معلم فراگیری های مهارتی جوارکارگاهی همینطور گفت: مهارت آموزی در دور و بر حقیقی وواقعی شغل را بایستی راهی کارآمد و بسیار مطلوب به خواسته تربیت و رشد نیروهای حرفه ای و کارشناس ما یحتاج جامعه دانست.

عابدینی به مزایای یادگرفتن مهارت در دور و اطراف حقیقی و واقعی شغل اشاره نمود و اظهار‌کرد: زمانی اشخاص در گوشه و کنار های حقیقی شغل مانند کارخانجات یادگرفتن مهارتی اخذ می نمایند، این فراگیری ها کاربردی خیس و دارنده برخورد بالایی بوده و این قابلیت و امکان برای آن ها آماده میباشد که آموخته های مهارتی خویش را عالی مرور و ایفا نمایند.

او با اشاره به نقش اصلی و کلیدی مهارت در ساخت مجال های شغلی برای جویندگان عمل ، اظهار‌کرد: درین واحد تولیدی قابلیت و امکان اشتغال و استعمال از نیروی فاقد مهارت نیست و حتی اشخاص دارنده مهارت که در انتخاب کمپانی گزینش و استخدام می گردند می بایست قبل از استارت فعالیت یک عصر ۲ آموزشی ۴۸ ساعته را پشت رمز بگذارند.

عابدینی ادامه داد: به اشخاص جویای فعالیت توصیه میکنم که در حرفه های گزینه عشق و پرتقاضا از گنجایش های آموزشی مرکز ها جوار کارگاهی منفعت مند شوند و شانس خویش برای اشتغال را ارتقاء دهند.

مهارت آموزی در محیط واقعی کار، بسترسازی برای اشتغال جوانان

مرکزها یادگرفتن مهارت جوارکارگاهی در سرویس اشتغالزایی و ایجاد اشتغال برای جامعه

محسن مددی مدیرکل فراگیری فنی و حرفه‌ای استان قزوین نیز در مشاجره با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در دنیای امروز اشخاص فاقد مهارت شانس مقداری برای حضور در بازار عمل دارا‌هستند و هر شخص برای تامین زندگی و داشتن کار بایستی دست کم از یک مهارت برخوردار باشد.

این مسوول خاطر نشان نمود: بخشی از فراگیری های مهارتی به صورت بدون پول از سوی سازمان و اداره ها مجموع فنی و حرفه‌ای به نمایندگی از دولت ارایه میگردند البته گستردگی و تنوع فن ها و تعدد کسب و امور بازدارنده از این می‌گردد که نصیب دولتی بتواند تمامی فن های فنی و مهارتی به تنهایی به مهارت جویان و اشخاص فاقد کار ارایه دهد.

او خاطر نشان نمود: قسمت دولتی از آن جا که از تجهیزات و اعتبارات محدودی برخوردار‌است می بایست بیشتر نقش نظارتی و هدایت گری را اعمال نماید و هدف ها فراگیری مهارتی را با به کار گیری از گنجایش نصیب سری به عنوان مثال صنعت های و واحدهای تولیدی پیگیری نماید.

این مسوول اعلام‌کرد: یک کدام از روش های تحقق این مقصود ساخت مرکز ها فراگیری مهارتی جوارکارگاهی در صنعت های و واحدهای تولیدی و کشاورزی میباشد که طی سال های اخیر در مملکت مثلا استان قزوین با جدیت در حالا اجراست.

او از مرکز ها فراگیری مهارتی جوارکارگاهی تحت عنوان مراکزی در سرویس اشتغالزایی و ایجاد اشتغال برای جامعه اسم پیروزی و اظهار‌کرد: یادگرفتن های مهارتی در دور و اطراف حقیقی وواقعی فعالیت برای مهارت آموزان از جذابیت بیشتری شامل است و اشخاص در‌این دور و اطراف ها مهارت ها را زودتر و عالی کسب می نمایند.

مددی خاطر نشان کرد: مرکزها جوار کارگاهی مهارت های مایحتاج مهارت جویان را با استانداردهای آموزشی رقم خورده از سوی سازمان فنی و ماهر به آنان ارایه می نمایند و اشخاص بعد از برگزاری امتحان و جواز از گواهینامه فنی و حرفه‌ای برخوردار میگردند، ضمن اینکه مالک مهارت موردنیاز برای حضور در بازار عمل حرفه مربوطه نیز خواهند شد.

مدیرکل فراگیری فنی و ماهر استان قزوین اظهار داشت: این فضا ها می‌توانند با تربیت نیروهای حرفه‌ای و قدرتمند نیازهای بازار شغل و صنعت های به پرسنل را مرتفع نمایند و از سویی این مرکز ها خویش می‌توانند به کانون های تربیت و رشد کارآفرینان تبدیل شوند.

این مسوول اعلام‌کرد: کارایی داریم تا نقطه نهایی سال جاری تعداد مرکز ها یادگرفتن مهارتی جوارکارگاهی را به ۳۰ راس ارتقا دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا