فرهنگی و هنریموسیقی و هنر های تجسمی

برگزیدگان جشنواره کوکو19 معرفی شدند / دریافت 1300 اثر از نقاط مختلف کشور ایران

فستیوال آنلاین «کوکو ۱۹» به دبیری شهره لرستانی از میانه تیرماه شروع شد و با سپری شد در حدود سه ماه تمام شد.
درین عصر از فستیوال، کمپانی‌کنندگان با استقبال از نصیب‌های گوناگون، در حدود ۱۳۰۰ اثر را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.
استقبال خانواده‌ها و خردسال ها از فستیوال کوکو۱۹

شهره لرستانی دبیر این فستیوال در رابطه برگزاری این اتفاق افتاد اعلام کرد: فستیوال فرهنگی و هنری کوکو ۱۹ با خط مش دور اندیشی افزایی مشارکتی در مورد کووید ۱۹ جهت شکستن زنجیره جابجایی این بیماری عمل خویش را با ترقیب کردن خردسال ها و نوجوان ها این آب و خاک به سمت هنر و ادبیات و فرهنگ و تمدن‌سازی و نهادینه کردن رعایت پرتکل‌های بهداشتی در خانواده‌ها شروع کرد.

او ادامه داد: ما بر آن بودیم تا درین برهه تاریخی حساس که کووید ۱۹ سایه خود را بر دنیا افکنده و یاس و واهمه و ناامیدی کلیه جا را فرا گرفته لامپ هنر را فروزان کنیم. چراکه هنر یگانه منبع گرمابخش مردمان و روشنی قسمت شمع آرزو در تک‌تک خانواده‌های عموم کشور ماست.

لرستانی به‌دنبال خاطرنشان کرد: بعداز استقبال بی‌سوابق خانواده‌ها و کودک ها در محورهای موضوعی نصیب‌های متفاوت فستیوال، قسمت نگارگری ۳۸۴ اثر، نصیب ماجرا‌نویسی ۲۰۰ اثر، قسمت شعر ۵۰۰ اثر، نصیب استندآپ کمدی ۸۲ اثر و نصیب خانواده‌ها ۱۳۱ اثر که به دبیرخانه فستیوال ارسال گردیده بود، تنی چند از آنان برگزیده و در ورقه اینستاگرام فستیوال به اکران نهاده شد. البته باتوجه به درخواست اکثریت کمپانی‌کنندگان بر طبق عدم دخالت آرای مردمی به جهت به کار گیری از لایک‌های تقلبی که در سامانه فستیوال قابل تشخیص بودند، مبنای امتیاز دهی به اثرها همچنان برعهده داوران، سیاست‌گذاران و برگزارکنندگان فستیوال قرار گرفت.

دبیر فستیوال آنلاین کوکو۱۹ پیرو اظهار کرد: این فستیوال با جواز وزارت فرهنگ و تمدن و راهنمایی اسلامی به وسیله کانون شناخت با حیات وحش و موسسه فرهنگی و هنری ودود لرستانی و با حمایت مالی و معنوی اپلیکیشن امداد‌های کوچک وام ها اطراف زیست جهانی اپ عمران ملل متحد و وزارت بهداشت و معالجه یادگرفتن پزشکی در فصل بهار و فصل تابستان ۱۴۰۰ در سراسر کشور‌ایران برگزار شد. ضمن سپاس از استقبال پرشور مخاطبین، این فستیوال با برگزاری اختتامیه مجازی به طور رسمی نقطه نهایی فعالیت خویش را اعلام میدارد.

امیدوار به دور اندیشی تمامی جامعه در رابطه طرق تقابل با سرایت کووید ۱۹

کلودیو پروویداس، نماینده مقیم اپلیکیشن توسعه و گسترش ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه برگزاری فستیوال کوکو۱۹ اعلام‌کرد: کووید بعد ها متفاوت معاش تمامی مارا پایین تاثیر خویش قرار داده میباشد. ما بر این باوریم که داشتن داده ها و دور اندیشی نقش کلیدی در به زانو در آوردن این بیماری داراست. اپلیکیشن گسترش ملل متحد و نرم افزار یاری‌های کوچک به رخداد هم درین پویش تدبیر افزایی بسیار خلاقانه برای خردسالان و خانواده‌ها شرکت کردن داشته‌اند. میخواهیم از چندین نفر به عنوان مثال وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ وتمدن و ارشادوراهنمایی اسلامی برای حمایت‌هایشان در فرآیند این فستیوال سپاس کنیم.

او خاطر نشان کرد: اینطور که شنیده‌ایم استقبال بسیار خیر و خوبی از این فستیوال گردیده‌است و خانواده‌ها و خردسالان اکثری از محتواهایی مثل کارتن، ویدیوهای آموزشی، آوا‌های خردسالان، سیاه‌بازی و… لذت برده‌اند. میخواهیم از همگی خردسال ها و خانواده‌هایی که در‌این فستیوال کمپانی کرده‌اند سپاس کنیم البته مهمتر از کلیه به برندگان تهنیت می گویم.

نماینده مقیم نرم‌افزار توسعه و گسترش ملل متحد در کشور‌ایران در نقطه پایان اظهار کرد: ما صمیمانه امید است که‌این پروسه دانایی افزایی تکرار گردد و ادامه پیدا نماید تا تمامی جامعه در رابطه شیوه های تقابل با سرایت کووید ۱۹ و کاهش خطرها ناشی از آن دور اندیشی پیدا نمایند. برای ما این فستیوال مثال‌ای از یک همیاری اثر گذار و رضایت‌قسمت بود.

سرایت کووید ۱۹ همگی بعد ها معاش ما‌را پایین تاثیر قرار بخشید

آسیه رضایی مسئول اپلیکیشن یاری‌های کوچک وام ها دور و اطراف زیست جهانی در کشور‌ایران نیز در رابطه برگزاری این فستیوال اظهار‌کرد: همان گونه که می دانید سرایت کووید ۱۹ از آخرها سال ۹۸ حدودا کلیه بعد ها معاش ما‌را پایین تاثیر قرار داده میباشد. در کنار کلیه سازمان‌ها و ارگان‌ها که برای پاسخگویی به معضل تمامی‌گیری بیماری کرونا همت می‌کردند، نرم افزار توسعه و گسترش ملل متحد با همیاری اپ امداد‌های کوچک وام ها گوشه و کنار زیست جهانی در جمهوری اسلامی ایران توانست از گنجایش سازمان‌های عموم نهاد به کار گیری نماید تا با شیوه‌های مشارکتی و خلاقانه به مجموعه‌های گوناگون یاری دهد.

او بابیان اینکه مقصود ما از این امداد استعمال از راهکارهای استاندارد و کارآمد برای رویارویی با کووید۱۹ از نگاه سالم جسمی و سالم خل وچل بوده میباشد، اظهار کرد: کانون شناخت با حیات وحش یکی ۲۷ سازمان عموم نهادی بود که در پروژه دانایی افزایی مشارکتی در رابطه کووید ۱۹ با ما همیاری داشته میباشد. در‌این مسیر گروه شناخت با کانون حیات وحش از تجربه پیشین خویش از عمل با خردسال ها و هنرمندان بهره مند شد و یک شیوه خلاقانه برای یادگرفتن یاور با سرگرمی برای نوپا‌ها نرم افزار‌ریزی کرد که فیض آن فستیوال کوکو۱۹ شد.

رضایی به‌دنبال اعلام‌کرد: این فستیوال فارغ از همیاری وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ وتمدن و موعظه اسلامی و سوای کوشش‌های بی‌وقفه دبیر فستیوال خانوم شهره لرستانی هنرمند عزیز ممکن نمی شد. از طرف نرم‌افزار یاری‌های کوچک میخواهم از خانوم دنا ضیایی برای هماهنگی برگزاری این فستیوال ملی سپاس کنم. همچنین از آحاد متخصصانی که وقت و علم خویش را در دست این فستیوال گذاشتند و هنرمندانی که با صادر کردن پیام در کنار عموم بودند.

مسئول نرم افزار امداد‌های کوچک وام ها دور و بر زیست جهانی در کشور‌ایران در نقطه پايان ذکر کرد: یادمان باشد با اینکه فستیوال تک تک گردیده، تمامی‌گیری کووید۱۹ هنوز کل نشده میباشد. لطفا آنچه که درین فستیوال حافظه گرفتیم و محتوایی که در‌این روی داد دیدیم و از آن لذت بردیم را با بقیه افراد هم دربین بگذاریم. چراکه با دور اندیشی و تبعیت دور از شوخی از دستور کار‌های بهداشتی قادر خواهیم بود از تندرست جسم و جاری خویش حفظ کنیم و زنجیره جابجایی را بشکنیم. برای کلیه شور و تن درستی امید میکنم.»
معرفی برترین او‌لین عصر فستیوال کوکو۱۹

باتوجه به اثرها رسیده به دبیرخانه فستیوال، تعداد کمپانی‌کنندگان هر قسمت در‌این زمان بدین شرح میباشد: در قسمت نگارگری ۳۸۴ اثر، نصیب ماجرا‌نویسی ۲۰۰ اثر، قسمت شعر ۵۰۰ اثر، نصیب استندآپ کمدی ۸۲ اثر و قسمت خانواده‌ها ۱۳۱ اثر در فستیوال کوکو۱۹ کمپانی‌کرده‌اند.

برای تشویق بیشتر کمپانی‌کنندگان، نرم‌افزار بسط ملل متحد و اپ یاری‌های کوچک وام ها فضا زیست جهانی علاوه بر ۳ غالب مهم در هر قسمت به یک‌سری اثرها برگزیده در هر قسمت نیز تبلت اهدا می‌نماید.
برندگان فستیوال به شرح پایین میباشد:
نفرات برتر قسمت شعر
حدیثه سادات‌ مهدوی خیرآبادی، ثنا میرشکار، طاها تاج‌الدین
نفرات برگزیده در نصیب شعر
آزیتا صدیقی، تیدا غضنفری، محمدجواد بیات، سید احمد مولا، ترنم جلالیان
نفرات برتر قسمت ماجرا کوتاه
امیرحسین مسلمان، ساقی جاهد مقرب، اسرا جوادی
نفرات برگزیده در نصیب ماجرا کوتاه
بتول محمودیان نسب، نیروانا خلیلی، مهبد قزلسفلو، محیا معدود، محمد صدرا، جمال پیله‌رود
نفرات برتر در قسمت نگارگری در منزلت سنی ۷ تا ۱۱ سال
حنانه برزوئی، آرتا و آرتین کمک، یاسین‌صلاح‌پور شیرامین
نفرات برگزیده در نصیب نگارگری در منزلت سنی ۷ تا ۱۱ سال
مهرآرا دیندار مهر، زهرا تیموری مروستی، پانیذ وفابخش، آرشام عظیمی، ساینا صباغ
نفرات برتر در قسمت نگارگری در جایگاه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال
عالم اسکندرزاده، سیده کمیاب موسوی، محمدامین شکارلو
نفرات برگزیده در قسمت نگارگری در مقام سنی ۱۲ تا ۱۵ سال
دنیز گوزل‌زاده، علیرضا علی اصغری، عسل عبدی
نفرات برتر در نصیب استندآپ کمدی
مهدیه غلامی، کیوان کیوانلو، امیرعلی کاظمی
نفرات برگزیده در نصیب استندآپ کمدی
هستی عزیزی، تامارا یکتا
نفرات برتر در قسمت خانواده
خانواده دانش بیگی- خانواده قاسمی- خانواده باقرنژاد
نفرات برگزیده در قسمت خانواده
خانواده طواف- خانواده کریمی- خانواده گورانی- خانواده موسوی- خانواده سراجی.
جوایز
در نصیب طفل: نفر نخستین هر قسمت، یک تبلت به هم پا یک هدفون؛ نفر دوم هر قسمت، یک تبلت به همدم یکی مکان نما مموری ۱۶ گیگ و نفر سوم هر قسمت، یک تبلت به یار و همدم یکی پیکان مموری ۸ گیگ اهدا می شود.
در نصیب خانواده: نفرات نخستین تا سوم یکی موبایل تلفن همراه و به نفرات برگزیده نیز تبلت اهدا می شود.
فستیوال کوکو۱۹ با تایید صلاحیت وزارت تمدن و ارشادوراهنمایی اسلامی به وسیله کانون شناخت با حیات وحش و موسسه فرهنگی هنری ودود لرستانی و با حمایت مالی و معنوی اپ امداد‌های کوچک وام ها فضا زیست جهانی اپلیکیشن توسعه و گسترش ملل متحد و وزارت بهداشت و معالجه فراگیری پزشکی در فصل بهار و فصل تابستان ۱۴۰۰ در سراسر کشور ایران برگزار شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا