رادیو و تلویزیونفرهنگی و هنری

دست آورد های رسانه‌ ای در علوم شناختی

هر حادثه، اتفاق یا این که هر بحرانی در جامعه فیس می‌دهد انبوهی از استدلال‌ها را یاور خویش دارااست، به ظاهر صرفا چیزی که نیاز به دلیل قدرتمند ندارد ارزیابی های خیالی کارشناسان رسانه های بیگانه میباشد. میان انبوه گفت و گو ها و تعبیر و تفسیر ها شگردی به کارگیری میگردد که  استفاده کننده از کلام های بی منطق عبور نماید و به یک منطق متعدد رسد. شگردی که با اسم ” برهان بی منطق ـ منطق موازی “ آوازه یافته میباشد.

در‌این شگرد رسانه ای حتی عامل های ضعیف هم مطرح میشود تا کاربر تصور نماید خودش دست به تعیین میزند و ارزیابی صحیح خیس را گزینش می نماید، در حالتی که که  عملا وارد یک منطق موازی می‌شود که آنان میخواهند. عبور از پاراگراف های غلط لزوما به پاراگراف صحیح باعث نمی‌شود، ممکن میباشد به یک جمله نامفهوم یا این که تماما اشتباه برسیم.

علیرضا داودی متخصص‌ ارشد رسانه و علم ها شناختی در ذکر کرد وگو با عجم، ضمن تشریح کارکرد رسانه‌ های فارسی لهجه بیگانه درباره ی تکنیک ” برهان بی منطق ـ منطق موازی “ اظهار کرد: به ذکر معمولی خیس به آن سفسطه میگویند زیرا شالوده برهان بایستی منطق باشد، منطق هم برگرفته از یک فرآیندی میباشد از فَکت تا ارزیابیِ فکت.

داودی خاطر نشان کرد: زمانی از ادله بی منطق حرف می‌کنیم یعنی به ظاهرً اینجانب دارم بر طبق یک فکت هایی برای شما موضوعی را عامل می‌کنم البته اصولاً خویش آن فکت ها منطقی ندارد، البته در کنارش منطق موازی ساخت و ساز می‌کنیم.

متخصص‌ ارشد رسانه و علم ها شناختی بابیان اینکه منطق موازی چه منطقی میباشد؟ خاطرنشان کرد: ناحیه موازی در عامل های معمول به عبارتی حریف تلقی میگردد.

داودی توضیح اعطا کرد از جمله برق انقطاع گردیده است، انگیزه این میباشد که نیروگاه ها فرسوده گردیده اند و برق انقطاع میباشد، انگیزه این میباشد که برای مثال در هم اکنون صادرات برق به عراق هستیم، اکنون کاربر کدام اصطلاح را در جدا برق می پذیرد؟ عامل شما‌را می پذیرد که نیروگاه ها فرسوده میباشند البته برای آن برهان منطقی را رویت نمی نماید، در منطق موازی که تولید می ‌خواهد شد، رویت می نماید و در اصلً دلیل بی منطق نتیجه ها میگردد تا استفاده کننده منطق موازی را بپذیرد سوای اینکه فهم و شعور نماید یا این که نکند،   پس این جزو تکنیک‌های بتایی میباشد که جنبش در باطن خودش جوهری میباشد زیرا تکامل در خودش میباشد.

داودی افزود: این شغل را می ‌نمایند که مورد دوم واقعه بیافتد، پس برهان بی منطق در برگیرنده گروه فکت هایی میباشد که برای برهان کردن به فعالیت می‌ رود و استفاده کننده می‌داند که منطقی در پس آن وجود ندارد و یا این که می‌فهمد که بی منطق میباشد تا رسد به نقطه ‌ای که زمانی منطق موازی را تولید می ‌نمایند و با دست‌کم تحلیل‌ها و هم پیمایش فرضی نسبت به موضوعات گذشته، آن را می پذیرد و فهم و شعور می نماید.

شگردهای رسانه ‌های بیگانه برای تغییر و تحول ذهن استفاده کننده فارسی گویش هر روز بیشتر می ‌گردد، شناختن و فهم این پیکار شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای لازم امروز کشور ایران‌مان میباشد. بدین ترتیب رسانه ‌ها همت می نمایند مطابق اهدافی که دارا‌هستند در‌این مراحل دخالت نمایند. ساخت و ساز، تغییر و تحول یا این که تقویت باورها، از کارکردهای رسانه ها در همدم سازی مخاطبان میباشد.

اینکه همت کنیم عقاید و انجام عموم را با معرفی داده‌ ها تغییر‌و تحول دهیم تا اثبات کنیم حق با ما است و آن‌ ها نادرست می‌ نمایند، فرمان غریزی میباشد البته موضع کنونی شخص را هنگام همت برای متقاعد کردن، نباید نادیده گرفت. هنگامی، داده ها تازه با اعتقاد و باور و اعتقادات ما موافق میباشد، مغز، مشتاقانه آن را می ‌پذیرد و در صورتی‌که با عقاید ما متناقض باشند، ناگهان ذهن ما تبدیل به نماینده قانونی مدافعی می ‌خواهد شد که در‌پی هرگونه نقص قابل‌ تصور میباشد، براین اساس ضربه زدن، مخالفت را تضعیف نمی ‌نماید، بلکه معمولا مبتلا اثر بومرنگ می‌شود تا جایی که یک ریشخند ممکن میباشد مخالفت ها را چندین برابر می نماید.

از‌آنجا که اکثر زمان ها در معرض داده ها و نگرش های متناقض قرار داریم، این رغبت سبب ساز ساخت‌و‌ساز قطبش شود که با سپری شد مجال داده ها بیشتری اخذ خواهند کرد. در واقعیت، ارائه اطلاعاتی که متناقض باورهای گذشته میباشد می ‌تواند سبب ساز هم‌ افزایی و تقویت نگرش مهم خواهد شد که تحت عنوان ” اثر بومرنگ “ شناخته می ‌خواهد شد.

ممکن میباشد اشخاص از هوش خویش برای کسب نتیجه ها ظریف ‌خیس به کار گیری نکنند ولی برای یافتن غلط در داده‌هایی که از آنها ناراضی میباشند به کار گیری نمایند. هرچه گنجایش شناختی بیشتر باشد، توان منطقی کردن و تعبیر ارادی داده ها و ارائه خلاقانه داده‌ها برای تطبیق با نظرها بیشتر خواهد بود.

کلیه می‌دانیم که احساسات مان بر قصاوت‌مان اثرگذار میباشد. پژوهش ها نشانه میدهد هنگامی مغز با حس همگام میباشد عالی یکدیگر را فهم میکنیم. حین مصاحبه طنز می‌کنیم، می خندیم، بعد از آن به لحاظ می ‌برسد که مکالمه به آرامی پیش می‌ رود. شم مثبت مرتبط با ماده خاکستری مغز می گردد. به همین انگیزه میباشد که روایت‌ها می ‌توانند در متقاعد کردن عموم حاذق باشند حتی وقتی که استدلالات منطقی باخت می خورند، شما می‌ توانید شایسته ترین سند و ادله در جهان را داشته باشید، ولی در‌صورتی‌که از حیث رمانتیک با شخص استفاده کننده منطبق نداشته باشید، آن ها حتی ممکن میباشد حقیقتا ً صحبت ‌های شمارا نشنوند.

شم عبارت میباشد از موقعیت فیزیولوژیک مستمع یا این که گوینده، که در شکل شعور بیشتر، منجر می ‌گردد مستمع داده ها ورودی را به طریق مشابهی که گوینده آن را می‌ بیند، پردازش نماید. به همین انگیزه میباشد که استخراج احساسات می ‌تواند به برقراری رابطه ایده‌ها و داشتن طریقه یکسان با دیگر افراد یاری دهد، چه با یک نفر کلام فرمایید و یا این که با هزاران نفر. یک کدام از قادر ‌ترین نحوه‌ ها برای رابطه موءثر ایده ‌ها، به اشتراک گذاشتن احساسات میباشد.  احساسات قابل سرایت می‌باشند؛ بابیان احساسات خویش، شرایط ‌های رمانتیک دیگر افراد را صورت می‌ دهیم و به احتمال زیاد اشخاص نقطه‌لحاظ مارا شعور خواهند کرد.

دسته نرم‌افزار کوتاه ”ماجرا رنگ‌ها“  روایتی از تکنیک ‌های پیکار شناختی میباشد که در کانال رادیوییِ رادیو مشاجره ساخت و پخش میشود.

تکنیک ‌های رسانه‌ ای در دنیای امروز وارد فضای علم ها شناختی شد‌ه‌است از این رو رادیو مشاجره گروه نرم افزار‌ای 90 قسمتی برای شناخت مخاطبان با این تکنیک‌ ها را تدارک چشم میباشد.

”داستان رنگ‌ها“ اسم این شرکت اپ‌ی تخصصی در حوزه علم ها شناختی با محوریت شگردهای رسانه‌ای در انحراف ذهن ها همگانی میباشد که ماموریت این کانال، در جریان ‌سازی موءثر بر نخبگان و کنشگران جامعه اهل ایران را محقق نموده است.

این شرکت اپلیکیشن که در پوسته ساختارهای نوین پباده سازی و ساخت و ساز گردیده، در هر بخش و در مشاجره با پزشک علیرضا داودی دارای تخصص مسائل رسانه و دارای تخصص علم ها شناختی، با رویکردی تخصصی و تحلیلی و با مصداق‌های عینی به افشای تکنیک‌ های رسانه‌ های بیگانه و دشمن در سمت تخریب ذهن مرم جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

قصه رنگ‌ها هر روز ساعت 11:55 دقیقه از رادیو مشاجره موج اف ام ستون 103.5 مگاهرتز نثار عشق‌مندان میشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا