اکو سیستم

سامانه دادیاب ، انتخاب وکیل و دریافت مشاوره حقوقی

یکی‌از جذابیت های بعدازظهر تکنولوژی و ارتباطات ، سهولت دسترسی و عدم تعلق آن به مجال و جای میباشد. امروزه بیشتراز قبلی سرویس ها اینترنتی آیتم استقبال قرار گرفته اند، اکثر وقت ها اشخاص ترجیح می‌دهند در شرایط و مجال مطلوب مبادرت به گزینش مال متبوع خویش کنند. از سایر مزایای سرویس ها اینترنتی شفافیت ارزش در آنهاست، به این دلیل که توان تصمیم گیری و اختیار را از مشتری سلب نمی نماید. هم اکنون فکر کنید کل مورد ها نقل شده در حوزه حقوقی تحقق یابد و شما به راحتی از سرویس ها آنلاین حقوقی برخوردار گردید. قابل ذکر میباشد که‌این قابلیت و امکان مزایای اکثری دارااست که می شود به مواقعی همانند، عدم نیاز به مراجعه مکرر به دفترها وکالتی جهت یافتن نماینده قانونی مطلوب، ساخت آشنایی کافی از نماینده قانونی یا این که مشورت کردن حقوقی، اتکا سازی، درایت از ارزش سرویس ها موردنیاز، صرفه جویی در طول برای اخذ سرویس ها حقوقی و … اشاره کرد. سامانه دادیاب نیز در به عبارتی راستا بستری را برای ارائه سرویس ها وکالت تخصصی و مشورت حقوقی مهیا ساخته میباشد. به به عبارتی خیال توصیه می‌کنیم جهت شناخت با این سامانه آنلاین حقوقی و سرویس ها آن، ذکر کرد و گوی اکوموتیو را با پزشک فاطمه رزقی شهرودی، هم بنیان گذار و مدیرعامل دادیاب مطالعه فرمایید:

لطفا بعداز معرفی خویش، از پیشینه کاریتان برایمان بگویید.

اینجانب فاطمه رزقی شهرودی هستم، از سال 89 عمل وکالت را اعمال می دهم. اینک درگیر به علم آموزی در زمان دکتری فن دستمزد جزا و جرم شناسی هستم. به جهت عشق ای که به شغل های تازه داشتم، حدود 3 یا این که 4 سالی ست که به عرصه ایجاد اشتغال وارد شدم، همینطور در موسسه ای حقوقی به یار تنی چند از دوستانم خدماتی را به ایفا میرسانیم و در کنار آن حدودا یک سالی می‌گردد که با همکارانم استارتاپ دادیاب را فعال‌ساز‌ی کردیم.

دادیاب چه میباشد؟

دادیاب سامانه ای واسط در بین نماینده قانونی و موکل می باشد که به ارائه سرویس ها حقوقی می‌پردازد. به عبارت عالی، افرادی که گرایش دارا هستند سرویس ها حقوقی خویش را به طور آنلاین اخذ نمایند، میتوانند از روش دادیاب، نماینده قانونی و مشورت کردن حقوقی گزینه نظرشان را گزینش کرده و نیاز های حقوقی خویش را برطرف کنند. از سوی دیگر وکلایی که رغبت دارا‌هستند بر بستر اینترنت کار نمایند نیز بعداز نام نویسی در سامانه دادیاب می‌توانند به ارائه سرویس ها حقوقی خویش بپردازند.

دادیاب در راستای رفع چه گرفتاری هایی ساخته شده است؟

درین بازه وقتی که اینجانب در کنار همکارانم به وکالت و کار های حقوقی می پرداختیم، با اشتباهات و نیاز های اکثری در جامعه روبرو شدیم، به به عبارتی خیال و خاطر در سوی فعال‌سازی تجارت خویش ترازو هایی را مد لحاظ قرار دادیم. او‌لین گرفتاری ما دسترس پذیری سرویس ها حقوقی بود، به ذکر عالی، اشخاصی که در ادامه مشورت کردن حقوقی می‌باشند، کارکشته باشند از خانه خویش مشورت گزینه نظرشان را اخذ نمایند، همینطور بتوانند وکیلی گزینش نمایند که برایشان به تهیه و تنظیم لایحه و دادخواست بپردازد، اظهارنامه بدهد و همگی این موردها با سهولت دسترسی تحقق مییابد، در فیض دیگر نیاز وجود ندارد برای یافتن نماینده قانونی مطلوب، اشخاص به دفترها وکالتی متفاوت مراجعه نمایند. آن‌گاه شفافیت بها مد حیث ما بوده میباشد، چون، در سرویس ها وکالتی بها ها معین وجود ندارد، به‌این مراد بستری را مهیا کرده ایم تا اشخاص بعد از ورود به آن، ارزش ها را با دقت به رزومه وکلا و مشاوران حقوقی مراعات نمایند تا بتوانند مطابق با درآمد و دارایی خویش و محاسبه تخصص وکلا، نیازشان را رفع کنند. از سایر گرفتاری های ما عدل و داد توزیعی متوازن در پرونده های قضایی است، زیرا صرفا به چند از وکلای شناخته گردیده پرونده های عالی ارجاع داده میگردد و بقیه وکلا آن قابلیت و امکان برایشان فراهم وجود ندارد، براین اساس در دادیاب قوانینی را آماده کردیم تا وکلا بتوانند پروفایل و رزومه خویش را لود نمایند و به دنبال موکلان با مشاهده رزومه و داده ها آن ها با نماینده قانونی یا این که مشاور منتخبشان رابطه برقرار سازند. همینطور واحد سنجش تخصص گرایی برای ما اساسی بوده میباشد، به به عبارتی جهت وکلایی که در حوزه های گوناگون تخصص دارا هستند، مربوط به حوزه تخصصی خویش به ارائه سرویس ها می‌پردازند و اشخاص نیز در به عبارتی حوزه مربوطه مشورت کردن و سرویس ها وکالتی خویش را اخذ خواهند کرد. در نقطه نهایی در ادامه اشاعه فرهنگ وتمدن دریافت مشورت کردن حقوقی بودیم، به این مضمون‌ که مخاطبین برای رفع هر زمینه ای و پیشگیری از ایرادات احتمالی می‌توانند فقط با پرداخت 40 هزار تومان مشورت حقوقی آیتم نیازشان را اخذ نمایند.

هدفتان از فعال‌سازی دادیاب چه چیزی است؟

در واقعیت غرض ما بر این شالوده میباشد که ارائه سرویس ها حقوقی بر بستر تکنولوژی را مطابق با آنچه که در ذهنمان و در جهان در اکنون وقوع میباشد افزایش دهیم.

جامعه غرض شما، چه افرادی میباشند؟

اینک مجموع اشخاصی که مستلزم به اخذ سرویس ها حقوقی می باشند، همینطور ارائه دهندگان سرویس ها حقوقی که وکلا و مشاورین حقوقی دارای تخصص را مشمول می گردند، جامعه مقصود ما‌را تشکیل میدهند.

گروه دادیاب از چه اشخاصی ساخته شده میباشد؟

دسته دادیاب دسته ای از اشخاص حقوقی و غیر حقوقی میباشد، قسمت حقوقی ما از وکلا و مشاورین حقوقی دارای تخصص در حوزه های متفاوت صورت گرفته میباشد، نظیر، دستمزد فناوری، دستمزد مالکیت فکری و خویش عبد و بنده که در اکنون علم آموزی در حرفه دستمزد جزا و جرم شناسی هستم و در مورد رباتیک و هوش تصنعی با بعد از آن کیفری به تحقیق میپردازم. قسمت غیر حقوقی ما نیز حاوی اشخاص مجموعه، فنی، مارکتینگ، پشتیبانی و CRM میباشد.

بسته های ویژه دادیاب چه موضوعاتی را در بر می‌گیرند؟

بسته های ویژه دادیاب دربردارنده خدماتی می باشند که به طور خاص ارائه می‌شوند و در خویش سامانه وجود ندارند. تحت عنوان مثال، بسته ویژه تجارت ها که در آن به ارائه سرویس ها موردنیاز تجارت های طفل از اوایل ورودشان تا‌زمانیکه به عنوان کمپانی تصویب شوند پرداخته ایم. محتوای این نوع بسته ها حاوی موضوعاتی همانند، تصویب کمپانی، تصویب مارک، تفاهم نامه هایی که استارتاپ ها اولِ فعالیتشان، فرصت تصویب کمپانی و حتی بعداز آن گزینه نیازشان میباشد را در پوسته بسته ای ویژه قرار دادیم.

خواسته از “دادجو” و “دادگر” در دادیاب چه چیزی است؟

دادجو به مجموع عده ای که سرویس ها حقوقی اخذ می نمایند و دادگر به تک تک اشخاصی که به ارائه سرویس ها حقوقی میپردازند گفته می‌شود.

دادگران جهت نام نویسی در دادیاب به چه مدارکی نیاز دارا هستند؟

دادگران جهت نام نویسی در سامانه علاوه بر ویژگی ها هویتی، آدرس اینترنتی و شماره تماس بایستی پروانه وکالتشان را لود نمایند و درباره‌ی مشاورین حقوقی دارای تخصص مورد نیاز میباشد رزومه های خویش را لود نمایند، چون ضروری میباشد که آن ها در سازمانهای دارای ارتباط درگیر به فعالیت بوده باشند، در حوزه تصویب نامی کارشناس باشند و یا این که تحصیلات تکمیلی در حوزه تخصصی خویش داشته باشند؛ به این نحو آیتم چک و درستی سنجی قرار میگیرند.

دادیاب چه زمان بعداز لود داده ها به وکلا رسیدگی می نماید؟

عمدتا در زمان مقطع 1 الی 12 ساعت داده ها آن‌ها نظارت و در شکل درستی داشتن پذیرش میشوند.

دادگران در سامانه شما بر چه اصلی درجه بندی میگردند؟

بر پایه ی تخصص، به دلیل آنکه از اهمیت بالایی برخوردار‌است. مجموعاَ از اوایل تکوین دادیاب تخصص گرایی برای ما ملاک بوده میباشد، به‌این خواسته اشخاص بر مبنای تخصصی که دارا هستند می‌توانند حوزه مربوطه را تعیین نمایند و بعد از پذیرش بوسیله دادیاب، شغل خویش را در سامانه دنبال نمایند. در بخش پروفایل وکلا و مشاورین حقوقی کارشناس مجموع داده ها موردنیاز اعم از، تحصیلات، رزومه کاری و … درج می‌شود.

مجوز وکلا در دادیاب چه طور شکل می پذیرد؟

بعداز ارسال مجوز وکالت بوسیله وکلا، ما شماره پروانه آنها‌را در وب سایت هایی نظیر، کانون وکلا و راءس وکلا، با رعایت آن که نماینده قانونی کجا می باشند، تحلیل کرده، همان گونه در حالتی که که اسم آنان درین سامانه ها وجود داشته باشد و صدق داده ها آن‌ها احراز خواهد شد آیتم پذیرش دادیاب قرار میگیرند.

آیا قابلیت و امکان گلایه از وکلا و رسیدگی به آن بوسیله دادیاب وجود دارااست؟

مرجع گلایه از وکلا، کانون وکلا یا این که به عبارتی راس وکلا می‌باشد، البته آری، در دادیاب ما در به عبارتی قراردادی که با وکلا و موکلین انعقاد می‌کنیم شرط داوری را قرار داده ایم که در شکل بروز اختلاف و ایرادات احتمالی، چنانچه گرایش داشته باشند، دادیاب قادر است تحت عنوان داور به مشکلاتشان رسیدگی نماید.

وضعیت جذب کارآموزان وکالت در سامانه دادیاب چه‌گونه میباشد؟

کارآموزان وکالت همچون وکلای دادستانی قانونا قابلیت ارائه مشورت کردن حقوقی و اخذ پرونده ها را دارا هستند، اما برای آنان در زمینه ی با یک‌سری از پرونده ها محدودیت و نسبت به چند دیگر از پرونده ها ممنوعیت وجود دارااست، براین اساس با رعایت آن که مجوز وکالت دارا‌هستند با تیتر کارآموز وکالت می‌توانند در سامانه ما نام نویسی نمایند و به ارائه سرویس ها حقوقی بپردازند.

آیا قابلیت دسترسی به وکلای سامانه دادیاب در شهرستان ها مقدور می‌باشد؟

آری، اکثری از وکلای دادیاب، همینطور کسانی که با پشتیبانی و وکلای ما تماس می‌گیرند، از شهرستان ها می‌باشند. در باب با دسترسی به وکلا در شهرستان ها، در شرایطی‌که که نام نویسی وکلا در آن شهر انجام یافته باشد، سرویس ها حقوقی مربوطه ارائه میشود. بایستی بیان کنم، اکنون تمرکز ما بیشتر بر طهران میباشد، ولی بخشی از هدف ها بلند دوران ما آن میباشد که تمرکز خویش را بر استان های دیگر نیز معطوف کنیم. به صورت مثال، تا به امروز خدماتی را به استان هایی نظیر، مازندران، عجم، اصفهان و … ارائه داده ایم.

از بینش شما مشورت حقوقی بهتر چه ترازو هایی داراست؟

از طریقه اینجانب، مشورت کردن حقوقی عالی دارنده بضاعت و توان رفع نیاز حقوقی اشخاص میباشد. از طرفی این بضاعت و توان رفع نیاز از دو آن‌گاه قابل آنالیز میباشد، نخستین زمینه تخصص میباشد، به عبارت دیگر، مشورت کردن حقوقی بایستی در آن حوزه دارای تخصص باشد تا توانا باشد نیاز اشخاص را برطرف نماید، زمینه دیگر، سپس روانشناسی آن میباشد، مشاور در عین درحال حاضر بایستی با اخلاق و رفتار، راه و روش و ملازمت و همراهی خویش با دادجو در کنارش باشد تا بتواند مشکلاتش را حل نماید.

لطفا پاره ای درخصوص گونه های مشورت کردن حقوقی ارائه گردیده در دادیاب برایمان بگویید.

حقوق و دستمزد، حوزه های مختلفی را به خویش تخصیص داده میباشد و مشاورین بر طبق احاطه خویش بر هر حوزه در سامانه دادیاب نام نویسی می نمایند. ما تا به امروز 20 تا 25 قضیه را معین کرده ایم که از در بین آنان می شود به حوزه هایی نظیر، خانواده، تحلیل و سفته، تفاهم نامه، ملک، تصادفات، ارث و همانگونه موضوعات تخصصی خیس نیز اشاره کرد.

سرویس ها وکالتی و مشورت کردن حقوقی چه تفاوتی با هم دارا‌هستند؟

مشورت حقوقی عمدتا فرآیندی میباشد برای رفع سوالاتی که در مسئله موضوعات حقوقی در ذهن مخاطبان صورت گرفته میباشد، به ذکر خوب، هنگامی که اشخاص پرسش حقوقی برایشان به وجود آمده میباشد یا این که نیاز به اخذ مشورت و پند در مسئله مسائل حقوقی دارا هستند؛ میتوانند از مشاورین حقوقی دارای تخصص دادیاب مشورت موردنیاز خویش را دریافت کنند. در زمینه ی با سرویس ها وکالتی می بایست بیان کنم، زمانی که اشخاص به نماینده قانونی نیاز دارا هستند تا روند هایی نظیر، دفاع، طرح گلایه و گفت و گو را پیش غالب شود به نماینده قانونی متبوع خویش وکالت می‌دهند. افزون بر آن تهیه و تنظیم لایحه، دادخواست و اظهارنامه از مواقعی میباشد که در تیم سرویس ها وکالتی قرار می‌گیرد.

هزینه سرویس ها وکالتی و مشورت کردن حقوقی سامانه شما بر چه اصلی تهیه می‌گردد؟

در مرزو بوم ما، ارائه سرویس ها حقوقی نرخ پذیر وجود ندارد! به به عبارتی خیال وکلا می‌توانند بر مبنای تخصص و رزومه کاری خویش، مطابق با قراردادی که با اشخاص انعقاد می نمایند، همینطور در شکل نبود تفاهم نامه، بر طبق دین طومار تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره ای که وجود داراست، قیمتی را برای خدماتی که ارائه می‌دهند معلوم نمایند، به صورت نمونه، ممکن میباشد وکیلی پرونده ای را با بها 50 میلیون قبول نماید، نماینده قانونی دیگری به عبارتی پرونده را با  قیمت20 میلیون بپذیرد و همان گونه که اشاره کرده ام آن نرخ‌گذاري بر طبق تفاهم نامه و آئین طومار تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره میباشد. در زمینه ی با مشورت کردن حقوقی نیز روال همان طور میباشد. ارزش مشورت کردن حقوقی سامانه ما از 40 هزار تومان شروع میشود تا یک میلیون تومان، براین اساس مشاوری که یک میلیون تومان اخذ می نماید حتما بر مبنا تخصص و سوابقش این بها را تهیه و تنظیم نموده است و قانونا مطابق با دین طومار و تفاهم نامه این قابلیت و امکان برایش آماده میباشد. در واقعیت نرخ‌گذاري به اختیار خویش سرویس ها دهنده ها میباشد و ضابطه گذار و تفاهم نامه این اذن را به اشخاص میدهد. در فیض در دادیاب، دادگران می‌توانند حق الوکاله و حق المشاوره خویش را با دقت به رزومه و مواقعی که مد حیث ما می‌باشد گزینش نمایند.

برای نگهداری حریم محرمانه یوزرها در دادیاب تضمینی وجود دارااست؟

وکلا به حیث رسمی مکلف به مراقبت اسرار موکل خویش میباشند، کما این که در شکل عدم رعایت این قضیه برای آن ها مجازات در لحاظ گرفته گردیده است. درخصوص بستر دادیاب می بایست بیان کنم که مراقبت حریم محرمانه اشخاص از به عبارتی نخست گرفتاری ما بوده میباشد، همینطور این قضیه به رئیس فنی جابجایی داده گردیده‌است. در راستای صیانت از حریم محرمانه و داده ها یوزرها کل داده های آنان با به کارگیری از سر نگاری غیر قابل دسترس می‌شود، همانگونه ما بالاترین راه و روش های امنیتی را در حیث گرفتیم و گواهینامه مربوطه هم دریافت گردیده‌است.

سبک کسب درآمد دادیاب چه گونه میباشد؟

از آحاد خدماتی که بوسیله وکلا و مشاورین ما در دادیاب ارائه میشود، درصدی را تحت عنوان سهم دادیاب اخذ میکنیم.

بازار رقبای شما در چه وضعیتی میباشد؟

ملاحظه کنید، صنعت فناوری حقوقی خیلی توانمند وجود ندارد، به عبارتی رقبای معدودی هم که وجود دارا هستند، در واقع ما‌را ترغیب می نمایند که محصولاتمان را ارتقاء دهیم. اگرچه اکثری از رقبای ما پیروز به جذب سرمایه شدند و در حالا توسعه و گسترش بازارشان می باشند، ولی موضوعی که برای ما دارای اهمیت میباشد، این میباشد که اکثر رقبای ما تمرکز خویش را بر مشورت کردن حقوقی معطوف کردند، اکثر زمان ها آن ها از کارشناسان و فارغ التحصیلان حقوق و دستمزد برای مشورت کردن حقوقی استعمال می نمایند، این موضوعی میباشد که ما در سامانه دادیاب به هیچ وجه پیاده نمیکنیم، چرا‌که تخصص برای ما اصلی میباشد و معتقدیم نماینده قانونی، کارآموز و مشاورین حقوقی می بایست کارشناس باشند. همانطور که اکثر رقبای ما مبادرت به فروش تفاهم نامه می نمایند و تفاهم نامه ها را با ارزش های نازل و خیره کننده به فروش میرسانند؛ به همین خیال و خاطر ما نیز با رصد کردن سرویس ها رقبا و اخذ برخورد مخاطبین عملکرد می‌کنیم که در مسیر پرورش و با صرفه کردن تولیدات خویش قدم برداریم.

آیا شرکت های حقوقی نیز می‌توانند حریف شما باشند؟

به طور غیر بی واسطه آری، چون آن ها نیز به مشورت و ارائه سرویس ها حقوقی میپردازند، اما به طریق ای سنتی کار می نمایند و برخلاف دادیاب، پلتفرم نیستند.

چه گونه شرکتهای حقوقی می‌توانند خدماتی را در دادیاب ارائه دهند؟

در واقعیت با رعایت یک‌سری موقعیت این واقعه ممکن میباشد، زیرا که ما نسبت به شرکت ها حقوقی در مقایسه با وکلا و کارآموزان بیشتر مشقت بار گیری می‌کنیم. درخصوص وکلا و کارآموزان با پیگیری شماره پروانه وکالتشان از صلاحیت آن ها مطلع می شویم، البته درباره با شرکت ها حقوقی زمینه متعدد میباشد، به این دلیل که موسسه ها حقوقی خویش به طور بی واسطه وکالت را ایفا نمی دهند و پرونده های حقوقی را در دست بقیه وکلا قرار می‌دهند، به این ترتیب در شرایطی‌که با وضعیت پیشنهادی ما موافق باشند، قابلیت و امکان نام نویسی و همیاری با سامانه دادیاب را دارا هستند. موقعیت به این سیرتکامل میباشد که از به عبارتی در آغاز می بایست همگی اعضای هیئت مدیره شرکت حقوقی را به طور حضوری ببینیم و بعداز آن که پذیرش شکل گرفت، آحاد مدارکشان نظارت می‌شود. قابل ذکر میباشد که آن‌ها تنها با تعداد معدودی از وکلایی که اسامیشان را به ما می‌دهند و گزینه پذیرش قرار گرفته اند، موظف به همیاری می باشند. به طور کلی در‌صورتی‌که وضعیت حکم دهنده بر سامانه دادیاب را بپذیرند میتوانند بر بستر دادیاب به ارائه سرویس ها حقوقی خویش بپردازند.

سامانه شما با ارائه این نوع سرویس ها چه مسئولیت اجتماعی را دنبال می نماید؟

حال ما با ارائه مشورت حقوقی بدون‌پول راهکاری را برای رفع نیاز قشرها معدود درآمد جامعه فراهم کردیم، از این رو ابزاری را ارائه دادیم تا به سوال های حقوقی اشخاص رسیدگی خواهد شد و در کنار آن به طور بدون‌پول دست کم یک نماینده قانونی و حداکثر 5 تا 6 نماینده قانونی به به عبارتی یک پرسش جواب می‌دهند، در کنار آن  اشخاص میتوانند به طور محرمانه با وکیلی که پرسش همگانی آنان را پاسخ داده میباشد نیز رابطه برقرار نمایند فارغ از آن که نیاز به پرداخت هزینه ای باشد.

از طرفی ما درپی شغل در حوزه حقوق و دستمزد زنان علی الخصوص زنان بی قیم و بد قیم، دستمزد حیوان ها، دور و اطراف زیست و خردسالان هستیم. اکنون تدابیری را برای همیاری با استارتاپ های مختلف و فعال در موضوعات این چنینی پیش گرفتیم و نرم‌افزار هایی را برای آینده آن در لحاظ داریم.

اپ آینده شما برای پرورش و گسترش دادیاب چه می باشد؟

اکنون ما برای هدف ها بلند مدتمان در حیث داریم که نصیب فی مابین الملل را به دادیاب اضافه کنیم، افزون بر آن نصیب تفاهم نامه ساز و گلایه ساز را نیز اضافه خوا‌هیم کرد. به این شکل در مسیر رویش و افزایش کسب و کارمان قرار میگیریم و در کنار آن درپی ارائه سرویس ها در شهرستان ها در سوی افزایش عملکرد و معرفی خوب دادیاب خوا هیم بود.


دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا